Chào mừng bạn đến đất nước ngoài sống tốt -
Đơn đặt hàng của tôi

Tìm kiếm một sinh viên

Hướng dẫn chuyên môn cao đẳng 2019

Thêm nhóm

Thu hẹp bộ lọc

House Type

Select Apartments

Unit Type

Any

Single Room

Studio

Double Room

xBxB

Price Range(AU$/WEEK)

Any

0-200

200-500

500-1,000

1,000-1,500

Hiển thị tất cả các mục 6

House Facilities

CCTV

Public transport

Pets allowed

Security system

Laundry room

Hiển thị tất cả các mục 9

Unit Facilities

Bed

Desk

Chair

Kitchen

Refrigerator

Hiển thị tất cả các mục 10

phòng bầu cử Bản đồ

Sắp xếp phổ biến

giá

Arrivals mới

Up to AU$50 Cash back

Scape Swanston

Free airport pick up

Acceptable application for July 2019

Sky gym

51-week-booking get 2 weeks rent free

Shuttle Bus to Monash

Close to RMIT

Referral Promotion

5 Little La Trobe Street, Melbourne, 3000

Tram Stop 8 - Melbourne Central Station/State Library (0.11)km

Platforms 3 & 4 (0.13)km

Giá thuê bao gồm:heating fee、Network fee、water、gas、electric

Up to AU$50 Cash back

Atira La Trobe St

Under 18s accepted

studio apt 26weeks $500 card

studio apt 48weeks $1000 card

Acceptable application for July 2019

Free gym

walkable to school

Referral Promotion

50 La Trobe Street, Melbourne, 3000

Giá thuê bao gồm:gas、water、Network fee、electric

AU$50 Cash back

UniLodge on Campus

private bathroom

Uhomes Exclusive 4-Steps Occupancy Guide

Close to RMIT

9 Earl St, Carlton, Melbourne, 3053

Tram Stop 8 - Melbourne Central Station/State Library (0.45)km

Subway (0.48)km

Giá thuê bao gồm:gas、Network fee、water

Up to AU$50 Cash back

Journal Uni Place

Under 18s accepted

$100 myki card

Acceptable application for July 2019

Close to University of Melbourne

Free gym

Referral Promotion

Free airport pick up

18 Leicester St, Carlton, Melbourne, 3053

Giá thuê bao gồm:Network fee、electric、gas、water

Up to AU$50 Cash back

Atira Peel St

Referral Promotion

Multi-share 48weeks $1000 card

studio apt 48weeks $1500 card

Acceptable application for July 2019

24 hours reception

Close to University of Melbourne

Free gym

247 Peel Street, North Melbourne, Melbourne, 3000

Giá thuê bao gồm:gas、water、Network fee、electric

Up to AU$50 Cash back

RMIT Village

Free airport pick up

Free ulimited Wifi throughout

Heated outdoor pool

Special offer to Uhouzz

Close to University of Melbourne

Free gym

Referral Promotion

5-17 Flemington Road, North Melbourne, Melbourne, 3051

North Melbourne Police Station (0.15)km

Subway (0.71)km

Giá thuê bao gồm:Network fee、gas、water、heating fee、electric

Up to AU$50 Cash back

Urbanest Swanston Street

Under 18s accepted

Acceptable application for July 2019

Close to University of Melbourne

Free cinema

Free gym

Referral Promotion

Unlimited Wifi

599 Swanston Street, Carlton, Melbourne, 3053

Giá thuê bao gồm:electric、Network fee、water

AU$50 Cash back

UniLodge D1

Near restaurant

Multiple events

139 Bouverie Street, Carlton, Melbourne, 3053

Subway (0.31)km

Subway (0.55)km

Giá thuê bao gồm:gas、Network fee、water

UniLodge D2

Multiple events

Convient transportation

Walking distance to university

22 Orr Street, Carlton, Melbourne, 3053

Tram Stop 8 - Melbourne Central Station/State Library (0.42)km

Subway (0.45)km

Up to AU$50 Cash back

Urbanest Carlton 2

Under 18s accepted

Acceptable application for July 2019

24/7 onsite team support

Close to University of Melbourne

Free gym

Referral Promotion

Unlimited Wifi

122 Berkeley St, Carlton, Melbourne, 3053

Subway (0.49)km

North Melbourne Police Station (0.5)km

Giá thuê bao gồm:Network fee、water、electric

AU$50 Cash back

UniLodge @ Melbourne

Near restaurant

Close to University of Melbourne

Multiple events

Under 18s accepted

5-minute walk from campus

746 Swanston Street, Carlton, Melbourne, 3053

Subway (0.22)km

North Melbourne Police Station (0.9)km

Giá thuê bao gồm:Network fee、water、electric

UniLodge on Lonsdale

Multiple events

2B1B apartment accepted

Convient transportation

39 Lonsdale St, Melbourne, 3000

Subway (0.12)km

Platforms 3 & 4 (0.14)km

Giá thuê bao gồm:water、Network fee

UniLodge College Square on Lygon

Rent whole apartment

Close to University of Melbourne

Multiple events

Free cinema

Free gym

570 Lygon St, Carlton, Melbourne, 3053

Subway (0.97)km

North Melbourne Police Station (1.51)km

Giá thuê bao gồm:gas

Thật đáng tiếc! Cái cuối cùng vừa được đặt.

Tìm kiếm của bạn là quá phổ biến, căn hộ đã bị bỏ trống, nên xem các danh sách khác!

Thật đáng tiếc! Cái cuối cùng vừa được đặt.

Tìm kiếm của bạn là quá phổ biến, căn hộ đã bị bỏ trống, nên xem các danh sách khác!

AU$50 Cash back

UniLodge @ 740

Near restaurant

Close to University of Melbourne

Multiple events

5-minute walk from campus

740 Swanston Street, Carlton, Melbourne, 3053

Subway (0.23)km

North Melbourne Police Station (0.93)km

Giá thuê bao gồm:Network fee

Thật đáng tiếc! Cái cuối cùng vừa được đặt.

Tìm kiếm của bạn là quá phổ biến, căn hộ đã bị bỏ trống, nên xem các danh sách khác!

UniLodge on Flinders

5-minute walk from campus

Convient transportation

Multiple events

238 Flinders St, Melbourne, 3000

Tram Stop 5 (70/75/Circle) (0.04)km

Flinders Street Station (0.07)km

Giá thuê bao gồm:Network fee、water、gas

Thật đáng tiếc! Cái cuối cùng vừa được đặt.

Tìm kiếm của bạn là quá phổ biến, căn hộ đã bị bỏ trống, nên xem các danh sách khác!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Tìm kiếm đại học phổ biến