Chào mừng bạn đến đất nước ngoài sống tốt -
Đơn đặt hàng của tôi

Tìm kiếm một sinh viên

Hướng dẫn chuyên môn cao đẳng 2019

Thêm nhóm

Thu hẹp bộ lọc

House Type

Entire Tenancy

Unit Type

Single Room

Studio

Double Room

xBxB

Price Range(US$/MONTH)

0-1,500

1,500-2,500

2,500-3,500

3,500-4,500

4,500-5,500

Hiển thị tất cả các mục 6

Bathroom Style

shared

private

House Facilities

CCTV

Public transport

Pets allowed

Security system

Laundry room

Hiển thị tất cả các mục 9

Unit Facilities

Bed

Desk

Chair

Kitchen

Refrigerator

Hiển thị tất cả các mục 10

phòng bầu cử Bản đồ

Sắp xếp phổ biến

giá

Arrivals mới

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 233