Chào mừng bạn đến đất nước ngoài sống tốt -
Đơn đặt hàng của tôi

Tìm kiếm một sinh viên

Hướng dẫn chuyên môn cao đẳng 2019

Thêm nhóm

Thu hẹp bộ lọc

House Type

Student Apartments

Select Apartments

Unit Type

Single Room

Studio

Double Room

xBxB

Price Range(SG$/MONTH)

0-600

600-1,000

1,000-1,500

1,500-2,000

2,000+

Distance

0-3KM

3-5KM

5-10KM

10+KM

Bathroom Style

shared

private

House Facilities

CCTV

Public transport

Pets allowed

Security system

Laundry room

Hiển thị tất cả các mục 9

Unit Facilities

Bed

Desk

Chair

Kitchen

Refrigerator

Hiển thị tất cả các mục 10

phòng bầu cử Bản đồ

Sắp xếp phổ biến

giá

Khoảng cách gần nhất

Arrivals mới

DW Selegie Apartment

Furnished

24-hour security personnel

Learning Area

admitted to university

Free Wi-Fi

Near subway

Near CBD

Chuyển đến ERC Institute(0.43km):

8phút

3phút

6phút

Giá thuê bao gồm:Network fee、gas、water、heating fee、electric

学生公寓 YOHA @ Evans

Furnished

24-hour security personnel

Sports Area

Learning Area

Free airport pick up

Near subway

Near CBD

Chuyển đến ERC Institute(3.89km):

13phút

25phút

61phút

Siêu tìm kiếm:Chỉ còn lại vài phòng cuối cùng.

Carnegie Club Suites

Free cleaning

Free Wi-Fi

Near subway

Luxury decoration

Near CBD

Include water and electricity

Chuyển đến ERC Institute(2.08km):

8phút

0phút

34phút

Giá thuê bao gồm:water、electric

Thật đáng tiếc! Cái cuối cùng vừa được đặt.

Tìm kiếm của bạn là quá phổ biến, căn hộ đã bị bỏ trống, nên xem các danh sách khác!

  • 1
  • 2