Chào mừng bạn đến đất nước ngoài sống tốt -
Đơn đặt hàng của tôi

Tìm kiếm một sinh viên

Hướng dẫn chuyên môn cao đẳng 2019

Thêm nhóm

Thu hẹp bộ lọc

House Type

Student Apartments

Unit Type

Single Room

Studio

Double Room

xBxB

Price Range(AU$/WEEK)

0-200

200-500

500-1,000

1,000-1,500

1,500+

Bathroom Style

shared

private

House Facilities

CCTV

Public transport

Pets allowed

Security system

Laundry room

Hiển thị tất cả các mục 9

Unit Facilities

Bed

Desk

Chair

Kitchen

Refrigerator

Hiển thị tất cả các mục 10

phòng bầu cử Bản đồ

Sắp xếp phổ biến

giá

Arrivals mới

University of Canberra Village

Short stay available

Acceptable application for July 2019

Convenient transportation

walkable to school

Free application

University of Canberra, Cooinda Hut, off Cooinda Street, Bruce ACT 2617澳大利亚, Canberra, 2617

Thật đáng tiếc! Cái cuối cùng vừa được đặt.

Tìm kiếm của bạn là quá phổ biến, căn hộ đã bị bỏ trống, nên xem các danh sách khác!

Tìm kiếm đại học phổ biến

Contact us

contact number:

+1 8574152959

international call:

+86-22-87739131

(Beijing time 8:30-23:00)